ֽȸ ũ

Crain System
PLC
Inverter
Softstart
Software
HOME/ڷ
 
ۼ : 14-07-14 17:59
[Crain System] GTSU #12,13 Frame 8 Spare Part ڷ
 ۾ : ְ (121..173.250)
ȸ : 4,111  
   20b-in024_-en-p.pdf (5.7M) [9] DATE : 2014-07-14 17:59:55
   ds_fs300r12ke3_3_1_de-en.pdf (604.6K) [2] DATE : 2014-07-14 17:59:55
   tt425n-223891.pdf (398.7K) [2] DATE : 2014-07-14 17:59:55

Printed Circuit Board : ÷(20b-in024_-en-p) -> 9, 10 Page

  1. Control, Current Transducer                                        : SK-G1-CT1-F8
  2. Control, SCR Snubber Kit                                            : SK-G1-SCRSNUBRB
  3. Control, DC BUS Filter Board                                      : 2364-SPP02A
  4. Control, Switch Mode Power Supply Board                    : SK-G9-PWRS1-D0
  5. Control, T-Comm Board                                              : SK-G9-TCOMM
  6. Control, Main Control Board                                        : SK-G9-VMCB1-C0
  7. I/F, Power Interface Board                                          : SK-G9-GDB1-D415
  8. Control, Precharge Board AC Input                              : SK-G9-PRE1-V480
  9. I/F, Gate Interface Board                                            : SK-G1-GDB1-F8910
10. Converter Power Module + TT425N16KOF 1600V 425A  : SK-G1-SCR1-F89 + TT425N16KOF
                                          * Thyristor Power Modules(Rectifier Diode Modules)
11. Inverter Power Module(IGBT)                                      : SK-G1-QOUT1-F8 + FS300R12KE2